Terug naar aanbod
Medium_satellietkaartje_met_kavel Medium_kavel Medium_ctc_verkalveling_1 Medium_ctc_verkalveling_variant_2 Medium_massastudie_1_ii Medium_massastudie_1 Medium_massastudie_2_ii Medium_massastudie_2

Venkelbaan ong. Capelle aan den IJssel
2908 KE Capelle aan den IJssel


Grond

Metrage 7.200 m²
Type aanbod Koop


Foto-renedegilde-088

Dennis Borsboom

partner / taxateur

dbo@mik.nl

010-4530303

Bezichtiging inplannen

Object
Op het “Capelle Trade Centre” deel van het bedrijventerrein “Hoofdweg” te Capelle aan den IJssel is de laatste nieuwbouw kavel beschikbaar ter grootte van ca. 7.200 m². Het is gelegen aan de Venkelbaan en ligt direct aan de A20. Een ideale zichtlocatie voor uw onderneming. “Capelle Trade Centre” is een uitermate modern hoogwaardig en veilig bedrijventerrein waar reeds vele bedrijven van naam zich hebben gevestigd. Het laatst beschikbare kavel is gelegen tussen Fagron en Van der Assem.

Kavelgrootte
Ca. 7.200 m².

De Kavel kan eventueel in maximaal twee delen gesplitst worden. Hierbij is van belang dat er bij de ontwikkeling van het eerste deel rekening wordt gehouden met de courantheid van het overgebleven perceel. De kavel is gelegen aan de Rijksweg en dient derhalve, conform de andere gebouwen, een stedelijk karakter te hebben.

NB: Afhankelijk van de grootte van het perceel is een pro-rata gedeelte toegerekend in de zogenaamde mandeligheid. Dit betreft de grond die "ten algemene nutte" wordt aangewend (wegen, trottoir, groenstrook etc.). Ten behoeve van onderhoud en instandhouding wordt een zogenaamde mandeligheidsregeling in het leven geroepen.


Locatiegegevens

Het CTC is een zichtlocatie en ligt aan de A20. Een groot deel van de grond is bebouwd met kantoren, showrooms en bedrijfsruimten en biedt uitstekende kansen voor bedrijven op zoek naar een turn key A-locatie. De locatie is te bereiken via twee toegangswegen welke beveiligd zijn door een bewakingsservice. Daarnaast is het terrein omgeven door een singel en is er ´s avonds camerabewaking.

Het Capelle Trade Centre is gelegen in de nabijheid van een NS-station en van het winkelcentrum Alexandrium III te Rotterdam. De woonwijken Schollevaar, met winkelvoorzieningen, Zevenkamp en de nieuwbouwwijk Nesselande liggen aangrenzend om het bedrijventerrein.

Koopsom

De grond wordt afgenomen van eigenaar.

Tot de mogelijkheden behoren het afnemen van de grond tezamen met een gezamenlijk te realiseren ontwikkeling, op basis van uw specifieke wensen en behoeften. Na een eerste oriëntatie samen met eigenaar en schetsen van een architect, kan een globale koopsomindicatie aangegeven worden.

Een huurvariant op voorgenoemde behoort onder nader te bepalen condities tot de mogelijkheden.

Fiscaal regime BTW
Verkoper verkoopt de grond als zijnde "bouwrijpe" grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 l¡d 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 l¡d 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Bestemming
Het bedrijventerrein valt onder de Voorschriften bestemmingsplan “Hoofdweg 1998” . De navolgende bepalingen zijn onder andere van toepassing:
- Milieucategorie 1 tot en met 3 (en mogelijk 4 met vrijstelling);
- Geen inrichting als bedoeld in art 41 Wet Geluidshinder;
- Bebouwingspercentage maximaal 80%;
- Kantooroppervlak maximaal 2.000 m² en niet meer dan 50% van de bedrijfsruimte;
- Geen detailhandel toegestaan;
- Hoogte bedrijfsruimte maximaal 16m.

De gehele ontwikkeling en met name het kantoorgebouw moet beeldbepalend (minimaal 3 bouwlagen) worden langs de A20.

Bijzonderheden
Bij de ontwikkeling van een bouwplan op het perceel dient rekening te worden gehouden met gemeentelijke voorschriften en het beeld/kwaliteitsplan dat van toepassing is op het bedrijventerrein. Bij nadere interesse kan dit beeldkwaliteitsplan u ter hand worden gesteld.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Object
Op het “Capelle Trade Centre” deel van het bedrijventerrein “Hoofdweg” te Capelle aan den IJssel is de laatste nieuwbouw kavel beschikbaar ter grootte van ca. 7.200 m². Het is gelegen aan de Venkelbaan en ligt direct aan de A20. Een ideale zichtlocatie voor uw onderneming. “Capelle Trade Centre” is een uitermate modern hoogwaardig en veilig bedrijventerrein waar reeds vele bedrijven van naam zich hebben gevestigd. Het laatst beschikbare kavel is gelegen tussen Fagron en Van der Assem.

Kavelgrootte
Ca. 7.200 m².

De Kavel kan eventueel in maximaal twee delen gesplitst worden. Hierbij is van belang dat er bij de ontwikkeling van het eerste deel rekening wordt gehouden met de courantheid van het overgebleven perceel. De kavel is gelegen aan de Rijksweg en dient derhalve, conform de andere gebouwen, een stedelijk karakter te hebben.

NB: Afhankelijk van de grootte van het perceel is een pro-rata gedeelte toegerekend in de zogenaamde mandeligheid. Dit betreft de grond die "ten algemene nutte" wordt aangewend (wegen, trottoir, groenstrook etc.). Ten behoeve van onderhoud en instandhouding wordt een zogenaamde mandeligheidsregeling in het leven geroepen.


Locatiegegevens

Het CTC is een zichtlocatie en ligt aan de A20. Een groot deel van de grond is bebouwd met kantoren, showrooms en bedrijfsruimten en biedt uitstekende kansen voor bedrijven op zoek naar een turn key A-locatie. De locatie is te bereiken via twee toegangswegen welke beveiligd zijn door een bewakingsservice. Daarnaast is het terrein omgeven door een singel en is er ´s avonds camerabewaking.

Het Capelle Trade Centre is gelegen in de nabijheid van een NS-station en van het winkelcentrum Alexandrium III te Rotterdam. De woonwijken Schollevaar, met winkelvoorzieningen, Zevenkamp en de nieuwbouwwijk Nesselande liggen aangrenzend om het bedrijventerrein.

Koopsom

De grond wordt afgenomen van eigenaar.

Tot de mogelijkheden behoren het afnemen van de grond tezamen met een gezamenlijk te realiseren ontwikkeling, op basis van uw specifieke wensen en behoeften. Na een eerste oriëntatie samen met eigenaar en schetsen van een architect, kan een globale koopsomindicatie aangegeven worden.

Een huurvariant op voorgenoemde behoort onder nader te bepalen condities tot de mogelijkheden.

Fiscaal regime BTW
Verkoper verkoopt de grond als zijnde "bouwrijpe" grond, wat wordt aangemerkt als een bouwterrein in de zin van artikel 11 l¡d 4 van de Wet op de Omzetbelasting.

Dit betekent dat de verkoop van de grond van rechtswege is belast met BTW in de zin van artikel 11 l¡d 4 van de Wet op de Omzetbelasting. De koopsom zal gezien bovenstaande worden verhoogd met de wettelijk verschuldigde BTW.

Bestemming
Het bedrijventerrein valt onder de Voorschriften bestemmingsplan “Hoofdweg 1998” . De navolgende bepalingen zijn onder andere van toepassing:
- Milieucategorie 1 tot en met 3 (en mogelijk 4 met vrijstelling);
- Geen inrichting als bedoeld in art 41 Wet Geluidshinder;
- Bebouwingspercentage maximaal 80%;
- Kantooroppervlak maximaal 2.000 m² en niet meer dan 50% van de bedrijfsruimte;
- Geen detailhandel toegestaan;
- Hoogte bedrijfsruimte maximaal 16m.

De gehele ontwikkeling en met name het kantoorgebouw moet beeldbepalend (minimaal 3 bouwlagen) worden langs de A20.

Bijzonderheden
Bij de ontwikkeling van een bouwplan op het perceel dient rekening te worden gehouden met gemeentelijke voorschriften en het beeld/kwaliteitsplan dat van toepassing is op het bedrijventerrein. Bij nadere interesse kan dit beeldkwaliteitsplan u ter hand worden gesteld.

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormeld onroerend goed is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend.
Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Medium_satellietkaartje_met_kavel Medium_kavel Medium_ctc_verkalveling_1 Medium_ctc_verkalveling_variant_2 Medium_massastudie_1_ii Medium_massastudie_1 Medium_massastudie_2_ii Medium_massastudie_2