Terug naar aanbod
Medium_img_4822 Medium_img_4823 Medium_img_5293 Medium_img_5291 Medium_img_5292

Pottumstraat 18 en 20 Rotterdam
3088GP Rotterdam


Bedrijfsruimte

Metrage 1.248 m²
Type aanbod Koop
Vraagprijs € 615.000,-


Foto-renedegilde-113

John Rooda

makelaar / taxateur

jro@mik.nl

010-4530303

Bezichtiging inplannen

Algemeen
Twee uit 1960 resp. 1962 daterende bedrijfspanden met verhard terrein staande aan de Pottumstraat 18 en 20 op het bedrijventerrein Waalhaven-Zuid te Rotterdam. De panden zullen worden geleverd in de feitelijke toestand waarin ze zich bevinden met inbegrip van alle slijtage en zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen.

De gebruiksoppervlakte van de panden volgens de BAG registratie is als volgt: 

Pottumstraat 18 : 771 m² 

Pottumstraat 20 : 477 m². 

Het bruikbare terrein achter het pand Pottumstraat 18 is circa 575 m² groot en is toegankelijk via een tussen de panden liggende in-/uitrit ter breedte van 9,5 meter. 

Kadastrale gegevens
De beide onroerende zaken zijn als volgt kadastraal bekend:  

Adres                   Pottumstraat 18            Pottumstraat 20
Gemeente            Rotterdam, 12e Afd.       Rotterdam, 12e Afd.
Sectie                  AN                                AN
Nummer              228                               919
Grootte                14 a 97 ca                     7 a 20 ca.

 

Locatiegegevens
De bedrijfspanden zijn gelegen op het bedrijventerrein Waalhaven-Zuid, waar van oudsher veel transport en logistieke bedrijven alsmede maritieme dienstverlening is gehuisvest. In de randen van het gebied staan verschillende multi-tenant kantoren. Op enkele autominuten bevinden zich volwaardige op- en afritten naar en van de A15. Er is ook een makkelijke verbinding met de binnenstad van Rotterdam via de Maastunnel traverse. In het gebied is de jongste jaren op verschillende plekken (ver)nieuwbouw verrezen, welke trend zich naar verwachting ook de komende jaren zal voordoen.

Publiekrechtelijke bestemming
Ter plaatse geldt de Beheersverordening Industrieterrein Waalhaven-Zuid d.d. 20 juni 2013. Volgens de Verbeelding en artikel 3 van de voorschriften zijn de gronden bestemd voor industrieterrein.

Van essentieel belang is inmiddels ook het ontwerp bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven (IMRO-idn.: NL.IMRO.0599.BP1058WaalEemhvn-on01). In dit ontwerp plan zijn de gronden aangewezen voor Bedrijf-2. De gronden met de bestemming Bedrijf-2 zijn bestemd voor:

a. maritieme dienstverlening en andere havengerelateerde kantoren;
b. andere havengerelateerde activiteiten en logistieke dienstverlening.

Het perceel Pottumstraat 20 heeft tevens de functie aanduiding cultuur en ontspanning. Dit houdt in dat deze grond tevens is bestemd voor een verenigingsgebouw.

Nota bene: per abuis staat in artikel 4.1 sub m. Pottumstraat 28 i.p.v. nummer. 20. De verbeelding, die prevaleert boven de voorschriften, geeft echter Pottumstraat 20 weer.

Voorts zou op grond van artikel 4.2.2 ook solitaire havengerelateerde kantoren kunnen worden gevestigd mits de maximaal toegestane bruto vloeroppervlakte aan kantoren binnen het bouwblok Noord Oosthoek niet wordt overschreden. Nota bene: ook hier is sprake van een discrepantie tussen de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan en de voorschriften. De toelichting spreekt van 8.000 m², terwijl artikel 4.2.2. van de voorschriften 7.200 m² aangeeft.


Privaatrechtelijke gebruiksbestemming
Behoudens door burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing geldt dat het terrein met de daarop gestichte bebouwing aan de Pottumstraat 18 alleen mag worden gebruikt voor een machinefabriek en constructiewerkplaats.

Het andere perceel mag alleen worden gebruikt voor een schildersbedrijf met dienstwoning, behoudens dezelfde ontheffing als hiervoor bedoeld.

Het is zeer gebruikelijk dat wanneer het opvolgend gebruik past binnen het bestemmingsplan ontheffing wordt verleend.

 

Onderzoekplicht koper
Belangstellenden wordt dringend geadviseerd eigen onderzoek te (laten) doen naar onder meer de bouwkundige/technische feitelijke toestand van de onroerende zaken. Dit geldt ook voor de bestemmings- en gebruiksmogelijkheden en de milieukundige toestand van de onroerende zaken. Verkoper attendeert belangstellenden met klem op het feit dat hij de onroerende zaken de laatste jaren niet meer zelf feitelijk heeft gebruikt.

Bouwjaar
Pottumstraat 18 : 1960 (Info: BAG)
Pottumstraat 20 : 1962 (info: BAG)

 

Vraagprijs
€ 615.000,-- k.k.
(zegge: zeshonderd vijftienduizend euro, kosten koper).


Oplevering
In overleg


Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud verkoper.


Levering
Het onroerende zaken worden geleverd en aanvaard vrij van huur en gebruiksrechten, in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen (‘as-is, where-is’) met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.


Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris te deponeren. 


Energieprestatiecertificaat
Verkoper zal voor die delen van het bedrijfspanden, waarvoor dit wettelijk nodig is, voor de levering een energielabel laten vervaardigen.


Notaris
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten met het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed.

 

Zakelijke lasten
Onroerende zaak belasting (tarief 2017)                volgt op aanvraag
Rioolrecht (tarief 2017)
Watersysteemheffing (tarief 2017)
Wegenheffing bebouwd (tarief 2017)


Bijzondere mededelingen
Er zijn recent geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Er is wel voldoende informatie van oudere datum inzake de milieukundige toestand van de bodem bekend.

 

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormelde onroerende zaken is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Algemeen
Twee uit 1960 resp. 1962 daterende bedrijfspanden met verhard terrein staande aan de Pottumstraat 18 en 20 op het bedrijventerrein Waalhaven-Zuid te Rotterdam. De panden zullen worden geleverd in de feitelijke toestand waarin ze zich bevinden met inbegrip van alle slijtage en zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen.

De gebruiksoppervlakte van de panden volgens de BAG registratie is als volgt: 

Pottumstraat 18 : 771 m² 

Pottumstraat 20 : 477 m². 

Het bruikbare terrein achter het pand Pottumstraat 18 is circa 575 m² groot en is toegankelijk via een tussen de panden liggende in-/uitrit ter breedte van 9,5 meter. 

Kadastrale gegevens
De beide onroerende zaken zijn als volgt kadastraal bekend:  

Adres                   Pottumstraat 18            Pottumstraat 20
Gemeente            Rotterdam, 12e Afd.       Rotterdam, 12e Afd.
Sectie                  AN                                AN
Nummer              228                               919
Grootte                14 a 97 ca                     7 a 20 ca.

 

Locatiegegevens
De bedrijfspanden zijn gelegen op het bedrijventerrein Waalhaven-Zuid, waar van oudsher veel transport en logistieke bedrijven alsmede maritieme dienstverlening is gehuisvest. In de randen van het gebied staan verschillende multi-tenant kantoren. Op enkele autominuten bevinden zich volwaardige op- en afritten naar en van de A15. Er is ook een makkelijke verbinding met de binnenstad van Rotterdam via de Maastunnel traverse. In het gebied is de jongste jaren op verschillende plekken (ver)nieuwbouw verrezen, welke trend zich naar verwachting ook de komende jaren zal voordoen.

Publiekrechtelijke bestemming
Ter plaatse geldt de Beheersverordening Industrieterrein Waalhaven-Zuid d.d. 20 juni 2013. Volgens de Verbeelding en artikel 3 van de voorschriften zijn de gronden bestemd voor industrieterrein.

Van essentieel belang is inmiddels ook het ontwerp bestemmingsplan Waalhaven en Eemhaven (IMRO-idn.: NL.IMRO.0599.BP1058WaalEemhvn-on01). In dit ontwerp plan zijn de gronden aangewezen voor Bedrijf-2. De gronden met de bestemming Bedrijf-2 zijn bestemd voor:

a. maritieme dienstverlening en andere havengerelateerde kantoren;
b. andere havengerelateerde activiteiten en logistieke dienstverlening.

Het perceel Pottumstraat 20 heeft tevens de functie aanduiding cultuur en ontspanning. Dit houdt in dat deze grond tevens is bestemd voor een verenigingsgebouw.

Nota bene: per abuis staat in artikel 4.1 sub m. Pottumstraat 28 i.p.v. nummer. 20. De verbeelding, die prevaleert boven de voorschriften, geeft echter Pottumstraat 20 weer.

Voorts zou op grond van artikel 4.2.2 ook solitaire havengerelateerde kantoren kunnen worden gevestigd mits de maximaal toegestane bruto vloeroppervlakte aan kantoren binnen het bouwblok Noord Oosthoek niet wordt overschreden. Nota bene: ook hier is sprake van een discrepantie tussen de toelichting van het ontwerp bestemmingsplan en de voorschriften. De toelichting spreekt van 8.000 m², terwijl artikel 4.2.2. van de voorschriften 7.200 m² aangeeft.


Privaatrechtelijke gebruiksbestemming
Behoudens door burgemeester en wethouders te verlenen ontheffing geldt dat het terrein met de daarop gestichte bebouwing aan de Pottumstraat 18 alleen mag worden gebruikt voor een machinefabriek en constructiewerkplaats.

Het andere perceel mag alleen worden gebruikt voor een schildersbedrijf met dienstwoning, behoudens dezelfde ontheffing als hiervoor bedoeld.

Het is zeer gebruikelijk dat wanneer het opvolgend gebruik past binnen het bestemmingsplan ontheffing wordt verleend.

 

Onderzoekplicht koper
Belangstellenden wordt dringend geadviseerd eigen onderzoek te (laten) doen naar onder meer de bouwkundige/technische feitelijke toestand van de onroerende zaken. Dit geldt ook voor de bestemmings- en gebruiksmogelijkheden en de milieukundige toestand van de onroerende zaken. Verkoper attendeert belangstellenden met klem op het feit dat hij de onroerende zaken de laatste jaren niet meer zelf feitelijk heeft gebruikt.

Bouwjaar
Pottumstraat 18 : 1960 (Info: BAG)
Pottumstraat 20 : 1962 (info: BAG)

 

Vraagprijs
€ 615.000,-- k.k.
(zegge: zeshonderd vijftienduizend euro, kosten koper).


Oplevering
In overleg


Voorbehoud
Verkoop geschiedt onder voorbehoud verkoper.


Levering
Het onroerende zaken worden geleverd en aanvaard vrij van huur en gebruiksrechten, in de feitelijke toestand, waarin het zich op de datum van levering bevindt met inbegrip van alle slijtage, met alle zichtbare en onzichtbare gebreken en eigenschappen (‘as-is, where-is’) met bekende en onbekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen en/of bijzondere verplichtingen.


Zekerheidsstelling
Koper dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst, ter meerdere zekerheid, een onvoorwaardelijke bankgarantie, ter grootte van 10% van de koopsom, bij de notaris te deponeren. 


Energieprestatiecertificaat
Verkoper zal voor die delen van het bedrijfspanden, waarvoor dit wettelijk nodig is, voor de levering een energielabel laten vervaardigen.


Notaris
Koper is gerechtigd de notaris te kiezen die hij wenst te belasten met het opstellen van de koopakte en de levering van het registergoed.

 

Zakelijke lasten
Onroerende zaak belasting (tarief 2017)                volgt op aanvraag
Rioolrecht (tarief 2017)
Watersysteemheffing (tarief 2017)
Wegenheffing bebouwd (tarief 2017)


Bijzondere mededelingen
Er zijn recent geen bodemonderzoeken uitgevoerd. Er is wel voldoende informatie van oudere datum inzake de milieukundige toestand van de bodem bekend.

 

Algemeen
Deze vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot voormelde onroerende zaken is met zorg samengesteld, maar voor de juistheid ervan kan door De Mik Bedrijfshuisvesting B.V. geen aansprakelijkheid worden aanvaard, noch kan aan de vermelde gegevens enig recht worden ontleend. Nadrukkelijk is vermeld dat deze informatieverstrekking niet als een aanbieding of offerte mag worden beschouwd.

Medium_img_4822 Medium_img_4823 Medium_img_5293 Medium_img_5291 Medium_img_5292