Privacy- en Cookieverklaring

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe er met uw gegevens wordt omgegaan.

De Mik Real Estate Partners B.V. neemt uw privacy erg serieus en zien de regels rondom gegevensbescherming als logische fatsoensnormen. De Mik Real Estate Partners B.V. verwerkt uw gegevens zorgvuldig en volgens de voorschriften van de privacywetgeving. De Mik Real Estate Partners B.V. besteedt veel aandacht aan een adequate beveiliging zodat uw gegevens worden beschermd tegen ongeautoriseerd gebruik, ongeautoriseerde toegang, wijziging en onrechtmatige vernietiging.

Gebruik van persoonsgegevens

De Mik Real Estate Partners B.V. verzamelt en verwerkt gegevens in het kader van haar dienstverlening. Deze gegevens kunnen worden vastgelegd in een bestand en worden uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn bestemd. De Mik Real Estate Partners B.V. zal de verzamelde persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk en wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Inkijken, wijzigen of verwijderen van gegevens

Wilt u weten welke gegevens De Mik Real Estate Partners B.V. van u heeft, of wilt u gegevens wijzigen of verwijderen, dan kan dat middels een brief of e-mail richting de directie van De Mik Real Estate Partners B.V. Ook indien u vragen heeft over het gegevensgebruik, kunt u zich schriftelijk aan de directie wenden. Uw verzoek zal zo snel mogelijk worden ingewilligd, tenzij de wet verplicht om de gegevens te bewaren of als er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen wijziging of verwijdering verzetten.

Hoe kunt u een klacht indienen?

Indien u een klacht heeft over het gegevensgebruik van De Mik Real Estate Partners B.V., neem dan eerst contact op met De Mik Real Estate Partners B.V. Mocht u er niet uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookiestatement

De Mik Real Estate Partners B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die het surfgedrag van bezoekers bijhouden zodat we kunnen zien hoe vaak bepaalde inhoud wordt bezocht. Hiermee willen we de informatievoorziening via de website zo goed mogelijk inrichten. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. U kunt zich afmelden voor cookies door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van de browser verwijderen.

Verschillende cookies

Er bestaan verschillende soorten cookies. Zo valt er onderscheid te maken tussen:

– Noodzakelijke cookies
Dit zijn cookies die nodig zijn om de site voor een bezoeker snel en makkelijk te laten werken.

– Functionele cookies
Bij functionele cookies kunt u denken aan een functie waarmee de klant / bezoeker bij een later bezoek herkend wordt en niet opnieuw hoeft in te loggen. Deze cookies zorgen dus voor gebruiksgemak. Functionele cookies bieden inzicht in het gebruik van de site. Welke pagina’s worden er bezocht? Komen bezoekers overdag of juist in de avonduren? Deze cookies leveren uitsluitend algemene informatie op. Dus geen informatie over individuele bezoekers.

Aanbevolen cookies
Aanbevolen cookies zijn bedoeld om het surfgedrag van bezoekers te monitoren, nu wel op individueel niveau. Deze cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om gericht aanbiedingen of advertenties aan bezoekers te tonen. Heeft de bezoeker bijvoorbeeld gekeken bij vakanties in Griekenland? Dan worden er in de weken daarna gerichte aanbiedingen met vergelijkbare reizen getoond.

Externe links

Onze website kan verwijzen naar websites van derden die wellicht ook cookies gebruiken. Wij hebben geen controle over de cookies die deze websites gebruiken. Bekijk de privacyverklaring van de betreffende website voor verdere informatie.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden. Klik op een van onderstaande links voor uitleg hoe u dit doet.

Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.

Wijzigingen

De Mik Real Estate Partners B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Controleer regelmatig deze privacyverklaring om van de wijzigingen op de hoogte te blijven.

Cookies verwijderen

Cookies worden opgeslagen op uw computer en kunnen te allen tijde verwijderd worden. Klik op een van onderstaande links voor uitleg hoe u dit doet.

Het is belangrijk te weten dat het gebruik van cookies op onze website veilig is. Cookies resulteren niet in spam of ongewenste e-mails of telefoontjes. Onze cookies worden niet gebruikt om een persoonlijk profiel op te bouwen.